Užsakymo taisyklės

Užsakymą reikia apmokėti per 36 valandas. Jei prekė yra išparduota, apie tai jums bus pranešta el. paštu arba telefonu. Tokiu atveju pirkėjo sumokėta suma gali būti grąžinta. Atkreipkite dėmesį, kad pirkdami ne Lietuvoje, jūsų bankas gali apmokestinti tarptautinį apdorojimą.

Pristatymo taisyklės

Visi užsakymai siunčiami pirmadieniais – penktadieniais registruotu pirmenybiniu paštu per Lietuvos paštą arba LP Express paštomatu. Prekės, užsakytos Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo ir apmokėjimo gavimo. Po išsiuntimo prekės Lietuvoje pristatomos per 2-3 darbo dienas, Europos Sąjungos ribose siuntiniai pristatomi vidutiniškai per 7 darbo dienas, likusiame pasaulyje siuntiniai pristatomi apytikriai per 10-14 dienų, priklausomai nuo siuntų kompanijos. Išsiuntimo laikas bei garantijos ir siuntos pristatymo laikas gali svyruoti dėl siuntų tarnybų veiklos trikdžių ar force majeure, dėl kurių “Urba Yoga Stories” nėra atsakingas.

Pardavėjas neatsako už muitų, pvm ar kitas siuntos gavėjo šalyje reglamentuotas mokestines prievoles, šias išlaidas apmoka pirkėjas.

Jei turite klausimų apie užsakymą, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: info@urbanyogastories.lt.

Grąžinimo taisyklės

Prekė gali būti grąžinta pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo pirkėjui Lietuvoje, per 30 dienų Europos Sąjungoje ir kitose šalyse. Prekė turi būti pradinės būklės, nepažeista, nesugadinta, nedėvėta. Pirkėjas grąžindamas prekes turi jas siųsti registruota siunta per Lietuvos paštą, LP Express paštomatą arba per kurjerį.

Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas pardavėjui elektroniniu paštu: info@urbanyogastories.lt. ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo. Pirkėjui grąžinama visa su prekės įsigijimu susijusi pinigų suma. Tačiau prekės grąžinimo išlaidas pardavėjui apmoka pats pirkėjas. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas grąžino sugadintą, suplėšytą, dėvėtą prekę. Pinigai grąžinami į pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 darbo dienų.

Dėl prekės grąžinimo adreso susisiekti el. paštu: info@urbanyogastories.lt.

Keitimo taisyklės

Prekės spalvą, modelį ar dydį galima pakeisti, jeigu norima spalva, dydis arba modelis tuo metu yra sandėlyje. Prekės keičiamos – Lietuvoje per 14 dienų, Europos Sąjungoje ir kitose šalyse per 30 dienų nuo prekės pristatymo pirkėjui dienos. Keičiama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos.

Pirkėjas norimą pakeisti prekę turi išsiųsti registruota siunta per per Lietuvos paštą, LP Express paštomatą arba per kurjerį. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas pardavėjui elektroniniu paštu: info@urbanyogastories.lt ne vėliau kaip per 24 val. Po išsiuntimo. Visos su prekės keitimu susijusios išlaidos apmokamos paties pirkėjo.

Dėl prekės keitimo adreso susisiekti el. paštu: info@urbanyogastories.lt

Privatumo Politika

Mes patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus.

Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad Jūs, dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis su mumis, jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei mūsų vidinę tvarką.

Mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis.

KOKIU TIKSLU RENKAMI (TVARKOMI) ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant:

 • užtikrinti, kad pirkimo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus.
 • bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus.
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti.
 • susisiekti su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

KOKIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą Urba Yoga Stories elektroninėje parduotuvėje. Norėdami pirkti Urba Yoga Stories elektroninėje parduotuvėje, privalote pateikti šią informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Adresas;
 • Mobiliojo telefono numeris;

Urba Yoga Stories asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą.

Pirkimo proceso metu Urba Yoga Stories parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Atsiradus netikslumams, turite nedelsdami juos ištaisyti.

TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

Urba Yoga Stories, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Urba Yoga Stories renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdamas sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Urba Yoga Stories įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Urba Yoga Stories teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis su Urba Yoga Stories (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą.

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas susisiekus el. paštu info@urbanyogastories.lt ar telefonu +370 684 41731.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.

KAM TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS?

Urba Yoga Stories, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu, atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

PASLAUGŲ TIEKĖJAI

Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, dalinamės Jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, vykdo tiesioginės rinkodaros išsiuntimą, prekių pristatymą. Šios įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti Jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

Šiuo metu bendradarbiaujame su šiomis įmonėmis:

 • MailChimp
 • UAB Paysera
 • PayPal Holdings Inc.
 • AB Lietuvos Paštas
 • Teisėsaugos Institucijos
 • Valstybės ir Savivaldos Institucijos

Stengdamiesi įvykdyti savo teisinę prievolę, gavus prašymą, galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Jūs turite teisę:

 • Gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;
 • Kreiptis į Mus su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis;
 • Kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Urba Yoga Stories, arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šių Privatumo taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į Urba Yoga Stories, bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@urbanyogastories.lt ar telefonu +370 684 41731.
Nepavykus išspręsti klausimo su Mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šiomis Privatumo taisyklėmis, arba pasiūlymų, prašome susisiekti su Mumis.

KUR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes visada siekiame tvarkyti Jūsų asmens duomenis ES teritorijoje. Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES teritorijos ribų.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.

Slapukų naudojimas svetainėje urbanyogastories.lt

Mūsų svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių Jūsų įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Visgi atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai

Mūsų tinklapyje naudojami būtinieji slapukai (filtravimo nustatymų, prisijungimo prisiminimo ir kiti), kurie užtikrina svetainės veikimą ar palengvina naudojimąsi ja, funkciniai slapukai ir analitiniai slapukai, kurie įrašomi naudojantis „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, padedančia išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Taip pat mūsų tinklalapyje gali būti naudojami trečiosios šalies slapukai, kai jūs susisiekiate su mumis elektroniniu paštu, per reklamjuostes arba tada, kai lankotės mūsų svetainėje. Analitiniai slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti lankytojų skaičių, pamatyti, kaip lankytojai juda svetainėje jos naudojimosi metu. Ši informacija padeda tobulinti svetainės veikimą. Slapukų gauta informacija apie Jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine yra saugoma Google. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal teisės aktų reikalavimus arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

Taip pat mūsų tinklalapyje gali būti naudojami trečiosios šalies slapukai, kai jūs susisiekiate su mumis elektroniniu paštu, per reklamjuostes arba tada, kai lankotės mūsų svetainėje. Analitiniai slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti lankytojų skaičių, pamatyti, kaip lankytojai juda svetainėje jos naudojimosi metu. Ši informacija padeda tobulinti svetainės veikimą. Slapukų gauta informacija apie Jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine yra saugoma Google. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal teisės aktų reikalavimus arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

Naudojami slapukai:

Slapukas Paskirtis Galiojimo laikas
language Nustatyti norima naudoti kalbą šioje svetainėje 30 dienų
currency Nustatyti norima naudoti valiutą šioje svetainėje 30 dienų
cookieconsent_status Naudojamas patikrinti ar vartotojas sutiko su slapuku nuostatom. 1 metus
OCSESSID Naudojamas palaikyti vartotojo sesijos duomenys, pvz. krepšelio turini, bei apmokėjimo parinktis 1 valandą nuo paskutinės sesijos užklausos arba kol vartotojas išjungs svetainės langą